produkty a služby

produkty a služby _ komplexní péče

Komplexní péče o zákazníka
Dnes, kdy jsou počítače skutečně osobní, jsou na každém pracovním stole a plní řadu funkcí, vyžadují také trvalou péči. Jen tak lze zajistit stabilní provoz celého systému a předcházet poruchám. Je to obdobné jako s autem – i když spolehlivě slouží, jezdíme na pravidelné servisní prohlídky.

Velké firmy mají tým odborníků, kteří pečují o IT (informační techniku). Pro menší firmu je zaměstnání vlastních odborníků neekonomické, technika je dnes spolehlivá a nevyžaduje trvalou přítomnost technika. Někdy se tato situace řeší tím, že o IT pečuje pracovník, který tuto činnost má jako koníčka. Ten ale vedle své profese může zvládat jen jednoduchou údržbu, jeho znalosti nestačí na celou problematiku.

Tuto situaci řeší smlouva o komplexní péči. Smlouva stanoví základní rozsah prací, které specializovaný technik u zákazníka vykonává. Podle rozsahu IT zákazníka je stanoven objem prací od několika hodin za měsíc po několik dnů týdně. Samozřejmostí je zajištění bezpečného vzdáleného přístupu do sítě zákazníka, kterým servisní pracovník pravidelně kontroluje důležité akce (zálohování dat, aktualizace antivirů, …), případně řeší i servisní zásahy. Vzdálený přístup zrychluje zásahy a snižuje náklady na údržbu. Součástí komplexní péče je telefonické poradenství (Hot-line). V případě vážné závady nastupuje pracovník ve stanoveném čase na řešení problému. V rámci komplexní péče může být i zapůjčena náhradní technika. Smlouva o komplexní péči zajišťuje nejen provoz ale i trvalý rozvoj IT zákazníka v souladu s jeho vývojem a vývojem IT.


(c) 1998 - 2012 V-data s.r.o.